Pieśń nad pieśniami: artyści na trzecie tysiąclecie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń nad pieśniami: artyści na trzecie tysiąclecie Cierpiatka, Jerzy (autor)
Balon-Mroczka, Tomasz (redakcja)
Domagalski, Andrzej (redakcja)
Latasiewicz, Marek (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Cierpiatka Jerzy, Balon-Mroczka Tomasz, Domagalski Andrzej, Latasiewicz Marek

Data wydania:

2001

Miejsce wydania:

Kraków: Dom Wydawniczy „Rafael”

ISBN:

8391318923

Typ publikacji:

antologia

Infomacje

Mini-album ze zdjęciami artystów polskiej estrady. Fotogramom towarzyszą „fotografie duszy” – wypowiedzi na temat najważniejszych wartości w ich życiu, problemów przeżywania wiary, spraw duchowych i religijnych m.in.: Ewa Bem, Marek Grechuta, Zbigniew Konieczny, Krzysztof Krawczyk, Natalia Kukulska, Grzegorz Markowski, Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Andrzej Rosiewicz, Ryszard Rynkowski, Justyna Steczkowska, Grzegorz Turnau, Zbigniew Wodecki.