Pieśń nad pieśniami: artyści na trzecie tysiąclecie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoby (13)

Strzałka
  Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka

Bem, Ewa

23.02.1951

Grechuta, Marek

10.12.1945

09.10.2006

Konieczny, Zygmunt

03.01.1937

Krawczyk, Krzysztof

08.09.1946

Kukulska, Natalia

03.03.1976

Markowski, Grzegorz

23.09.1953

Niemen, Czesław

16.02.1939

17.01.2004

Rodowicz, Maryla

08.12.1945

Rosiewicz, Andrzej

01.06.1944

Rynkowski, Ryszard

09.10.1951

Steczkowska, Justyna

02.08.1972

Turnau, Grzegorz

31.07.1967

Wodecki, Zbigniew

06.05.1950

22.05.2017

Więcej...