Album pieśni polskich. Z. 3

Zgłoszenie do artykułu: Album pieśni polskich. Z. 3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Album pieśni polskich Cink, Antoni (zebrał, układ)
Barcewicz, Stanisław (opracowanie muzyczne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Cink Antoni, Barcewicz Stanisław Uzupełnienie: zebrał i ułożył na skrzypce lub wiolonczelę i fortepian Antoni Cink; przejrzał i opracował głos skrzypcowy Stanisław Barcewicz Obsada instrumentalna: skrzypce lub wiolonczela i fortepian

Część:

Z. 3

Data wydania:

1915 (około)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: Jan Cotty (druk, litografia)

Znak wydawniczy:

G. 5474 W.

Postać zapisu:

partytura i głos

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1970 : 488

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 19 stron oraz 4 strony – głos (wiolonczela). Wydany nakładem Gebethnera i Wolffa.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.