Błagam Cię matko: op. 7

Zgłoszenie do artykułu: Błagam Cię matko: op. 7

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Błagam Cię matko: op. 7 Curschmann, Karl Friedrich (muzyka)
Radziszewski, Maksymilian (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Curschman Friedrich Obsada instrumentalna: 3 głosy z fortepianem

Seria:

Koncert w Salonie: 24, wybór duecików salonowych na dwa głosy żeńskie lub mieszane

Data wydania:

1890 (około)

Miejsce wydania:

Warszawa: Ferdynand Hösick

Znak wydawniczy:

29

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1961 : 567

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 9 stron o wymiarach 36 na 28 cm. Zawiera tekst utworu w języku polskim i włoskim. Wariant tytułu: Ti prego o madre pia.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.