O, nie zapomnij mnie

Zgłoszenie do artykułu: O, nie zapomnij mnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

O, nie zapomnij mnie Curtis, Ernesto de (muzyka)
Furnò, Domenico (słowa)
Śliwiak, Tadeusz (tłumaczenie)
Kozarynowa, Zofia (redakcja)
Skulicz, Witold (projekt okładki)
Starzyk, Stefan (przygotowanie do druku) Oznaczenie autora wg wydawcy: Curtis Ernests de, Furno Dominico, Śliwiak Tadeusz Uzupełnienie: muzyka Ernesto de Curtis; słowa Domenico Furno; tłumaczenie z włoskiego Tadeusz Śliwiak Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Wesoła Estrada, 30

Data wydania:

1959

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

marzec 1959

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 3538

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1959 : 81

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 8 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Oddany do druku 28 lutego 1959 r. Zawiera tekst utworu w języku polskim i włoskim. Tytuł w języku włoskim: Non ti scodar di me. Incipit utworu: Tutaj jaskółkom słońca brak. Na ostatniej stronie zamieszczono wykaz utworów, które ukazały się w tej serii.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.