Czyś zapomniała?

Zgłoszenie do artykułu: Czyś zapomniała?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Czyś zapomniała? Czajkowski, Piotr Iljicz (muzyka)
Apuchtin, Aleksiej (słowa)
Ziółkowski, Ignacy (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Czajkowski Piotr, Apuchtin Aleksiej, Ziółkowski Ignacy Uzupełnienie: muzyka Piotr Czajkowski; słowa polskie Ignacy Ziółkowski; słowa Aleksiej Apuchtin Obsada instrumentalna: sopran lub tenor z fortepianem

Seria:

Wybór Pieśni i Romansów

Data wydania:

1922 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa, Kijów: Leon Idzikowski

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia Społeczna Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, C. Witanowski (litografia)

Znak wydawniczy:

L.7084 I.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1977 : 1317/1 (126)

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 7 stron. Zawiera tekst utworu w języku polskim, rosyjskim i niemieckim. Wariant tytułu. Zabyt’ tak skoro! Na stronie tytułowej widnieje zapis: Édition P. Jurgenson. Na drugiej stronie fragment utworu Mikołaja Rimskiego-Korsakowa: Gdy kocha słowik róży pąk.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.