Ah! To źle: śpiewka

Zgłoszenie do artykułu: Ah! To źle: śpiewka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ah! To źle: śpiewka Dobrzyński, Ignacy Feliks (muzyka)
Minasowicz, Józef Dionizy (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dobrzyński Ignacy Feliks, Minasowicz Józef Dionizy Uzupełnienie: muzyka Ignacego Dobrzyńskiego; wiersz Józefa Deonizjusza Minasowicza Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1860 (około)

Miejsce wydania:

Warszawa: Rudolf Friedlein

Miejsce druku:

Juliusz Volmar Fleck (litografia)

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 764 III musicalia

Biblioteka Jagiellońska 10105 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 5 stron o wymiarach 34 na 27 cm. Nakładem Rudolfa Friedleina. Wersja elektroniczna publikacji dostępna w Cyfrowej Bibliotece Jagiellońskiej pod adresem: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/143465/edition/135336/content?ref=desc.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.