Pieśń o urodzaju: z filmu „Wesoły jarmark”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń o urodzaju: z filmu „Wesoły jarmark” Dunajewski, Izaak (muzyka)
Isakowski, Michaił (słowa)
Winkler, Kazimierz (tłumaczenie)
Skulicz, Witold (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dunajewski Izaak, Isakowski Michał Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1955

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

kwiecień 1955

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 1814

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 16228 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Oddany do druku 28 lutego 1955 r.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.