Śpiewnik pieśni górniczych

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewnik pieśni górniczych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik pieśni górniczych Dygacz, Adolf (zebrał)
Serwin-Oracki, Mieczysław (projekt okładki, ilustracje)
Lewandowski, Władysław (opracowanie graficzne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dygacz Adolf Uzupełnienie: zebrał Adolf Dygacz; okładkę, kartę tytułową oraz ilustrację wykonał Mieczysław Serwin-Oracki; nuty wykonał Władysław Lewandowski Obsada instrumentalna: głos z podpisanym tekstem

Data wydania:

1956 (data druku)

Miejsce wydania:

Stalinogród: Wydawnictwo „Śląsk”

Data druku:

styczeń 1956

Miejsce druku:

Bytom: Drukarnia Techniczna

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 7220 II musicalia

Infomacje

Śpiewnik obejmujący 64 strony o wymiarach 21 na 15 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.