Nic miłości nie pokona: z Eleni o jej życiu, ludzkim cierpieniu i...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nic miłości nie pokona: z Eleni o jej życiu, ludzkim cierpieniu i miłości, dialogu ze Stwórcą, sensie służby drugiemu człowiekowi i drodze artystycznej Eleni (autor)
Łukaszuk, Robert Mirosław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Eleni, Łukaszuk Robert Mirosław Uzupełnienie: Eleni ; rozmawia o. Robert Mirosław Łukaszuk

Data wydania:

2006

Miejsce wydania:

Częstochowa: Edycja Świętego Pawła

ISBN:

83-7168-985-3

Typ publikacji:

wywiad-rzeka

Infomacje

Wywiad-rzeka z artystką. Uzupełnieniem publikacji jest kalendarium życia i drogi artystycznej Eleni.