Dwie linie życia. T. 1 – Ja i mój Lwów. T. 2 – Warszawa, Łódź i L...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dwie linie życia. T. 1 – Ja i mój Lwów. T. 2 – Warszawa, Łódź i Lublin Ernst, Jan (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Ernst Jan

Seria:

Wspomnienia Ludzi Nauki

Data wydania:

1988

Miejsce wydania:

Lublin: Wydawnictwo Lubelskie

Typ publikacji:

pamiętnik

Infomacje

Pamiętniki geografa, profesora lubelskiego UMCS, także założyciela Chóru Eryana, zespołu rewelersów, koncertującego przez trzydzieści lat zarówno przed, jak i po wojnie.