Ernst, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Ernst, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Ernst, Jan

Pseudonim:

Eryan

Erian

Data urodzenia:

1909

Data śmierci:

1993

Informacje

Kompozytor. Studiował geografię na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Ukończył również kurs klasy fortepianu Mieczysława Sołtysa w Konserwatorium Muzycznym. W 1931 r. założył Chór Eryana. W latach trzydziestych był asystentem w Instytucie Geografii Uniwersytetu lwowskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej grał w warszawskich kawiarniach. Po 1946 r. pracował w Instytucie Urbanistyki i Architektury, Instytucie Spraw Międzynarodowych, wykładał geografię ekonomiczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do 1966 r. prowadził chór, skomponował dla jego potrzeb ponad 100 piosenek. Opracował indywidualny, niebanalny styl kompozytorski, jako kierownik chóru wypracował wysoki poziom artystyczny zespołu[3].

Bibliografia