Kolędy: na 4 głosy męskie

Zgłoszenie do artykułu: Kolędy: na 4 głosy męskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kolędy: na 4 głosy męskie Flasza, Tomasz (zebrał, układ)
Czaczko, Zdzisław (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Flasz Tomasz Obsada instrumentalna: Na 4 głosy męskie.

Data wydania:

1949 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Teodor Gieszczykiewicz

Data druku:

październik 1949

Miejsce druku:

Kraków: Art-Lit

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 15519 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 32 stron o wymiarach 29 na 21 cm. Oddany do druku 10 października 1949 r. Zawiera nuty i tekst 50-ciu kolęd.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.