Pieśni do mszy świętej z towarzyszeniem organów lub fisharmoniki:...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni do mszy świętej z towarzyszeniem organów lub fisharmoniki: dla użytku w Kościołach Prowincjonalnych i przy domowym Nabożeństwie: ułożone i ofiarowane W. X. Wincentemu Godzickiemu, proboszczowi we wsi Ostrołęce Tytuł oryginalny: Pieśni do mszy świętej z towarzyszeniem organów lub fisharmoniki: dla użytku w Kościołach Prowincyonalnych i przy domowem Nabożeństwie: ułożone i ofiarowane W. X. Wincentemu Godzickiemu, proboszczowi we wsi Ostrołęce Freyer, August (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Freyer August Obsada instrumentalna: Na głos z towarzyszeniem organów lub fisharmoniki.

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Lwów: C. G. Röder

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 7403 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 10 stron o wymiarach 27 na 23 cm. Litografia – C. G. Röder. Zawiera 9 pieśni kościelnych, które autor opracował ze względu na lukę w twórczości kościelnej. Na kartach tytułowych zamieścił wstęp traktujący o tym.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.