Trzy pieśni miłosne na 1 głos z tow[arzyszeniem] fortepianu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Trzy pieśni miłosne na 1 głos z tow[arzyszeniem] fortepianu Tytuł oryginalny: Trzy pieśni miłosne na 1 głos z tow. fortepianu Friedmann, Ignacy (muzyka)
Asnyk, Adam (słowa)
Gliński, Mateusz (słowa)
Rydel, Lucjan (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Friedmann Ignacy, Asnyk, Gliński, Rydel Obsada instrumentalna: Na 1 głos z towarzyszeniem fortepianu.

Data wydania:

1920 (około)

Miejsce wydania:

Kraków: Stanisław Krzyżanowski

Wydanie:

2

Miejsce druku:

Lipsk: C. G. Röder

Typ publikacji:

broszura

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 198 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 9 stron o wymiarach 34 na 27. Ukazał się nakładem wydawcy i stanowi jego własność. Litografia – C. G. Röder. W publikacji zaprezentowano trzy utwory. Na kartach tytułowych występują kolejne ich dedykacje:

Między nami nic nie byłoWielmożnej Pannie Jadwidze Obalińskiej,

Kwiat po kwieciu jabym zrywałWielmożnej Pannie Gustawie Mayzner,

Leci piosenkaWielmożnej Pani Izabelli Wittig.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.