Pieśni kościelne: dla użytku młodzieży szkół średnich, powszechny...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni kościelne: dla użytku młodzieży szkół średnich, powszechnych i chórów amatorskich: na chór mieszany lub na jeden i dwa głosy z towarzyszeniem organu Garbusiński, Kazimierz (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Garbusiński Kazimierz Obsada instrumentalna: Na chór mieszany lub na jeden i dwa głosy z towarzyszeniem organu.

Część:

Zeszyt 2

Miejsce wydania:

Kraków

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia „Głosu Narodu”

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 15230 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 31 stron o wymiarach 27 na 19 cm. Zawiera nuty i teksty.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.