Siedem słów Chrystusa: partia chóralna: oratorium w dwóch częścia...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Siedem słów Chrystusa: partia chóralna: oratorium w dwóch częściach na sola, chóry i orkiestrę Garbusiński, Kazimierz (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Garbusiński Kazimierz Obsada instrumentalna: Partia chóralna

Część:

Cz. 1 ; Cz. 2

Data wydania:

1933

Miejsce wydania:

Kraków

Miejsce druku:

Kraków: Zakłady Graficzne „Styl”

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska -

Infomacje

Utwór to oratorium w dwóch częściach przeznaczone na sola, chóry i orkiestrę. Druk muzyczny składający się z 20 stron o wymiarach 34 na 28 cm. Publikacja zawiera dwie części: cz. 1 Sąd oraz cz. 2 Ukrzyżowanie.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.