Funebrale: zawiera: obrzędy pogrzebowe, officium defunctorum, msz...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Funebrale: zawiera: obrzędy pogrzebowe, officium defunctorum, mszę żałobną, procesję na dzień zaduszny z dodatkiem w języku polskim dla niektórych diecezji: wydanie 2 z kluczem skrzypcowym, systemem pięcioliniowym, odpowiednią transpozycją i polskimi rubrykami w oparciu o 1 wydanie Gieburowski, Wacław (autor)
Rak, Romuald (redakcja, przedmowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Gieburowski Wacław Obsada instrumentalna: Linia melodyczna.

Data wydania:

1955

Miejsce wydania:

Stalinogród: Kuria Diecezjalna w Stalinogrodzie

Wydanie:

2

Data druku:

październik 1955

Miejsce druku:

Stalinogród: Stalinogrodzkie Zakłady Graficzne, Zakład nr 5

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5648 I musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się ze 194 stron o wymiarach 17 na 12 cm. Publikacja ukazała się nakładem Kurii Diecezjalnej w Stalinogrodzie. Oddana została do druku 23 marca 1955 r.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.