Gieburowski, Wacław

Zgłoszenie do artykułu: Gieburowski, Wacław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Gieburowski, Wacław

Data urodzenia:

1877

Miejsce urodzenia:

Bydgoszcz

Data śmierci:

1943

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Dyrygent. Muzyki uczył się najpierw u Brunona Steina, następnie u Franciszka Gorzelniawskiego, organisty katedry gnieźnieńskiej; studiował także w Szkole Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie. Uczył się muzykologii w Berlinie, zaś później na uniwersytecie we Wrocławiu. Działalność dyrygenta rozpoczął w Poznaniu. W latach poprzedzających I wojnę światową dyrygował orkiestrą symfoniczną i chórem „Lutni”. W 1915 r. założył chór chłopięcy i męski, działający przy Archikatedrze, który prowadził aż do 1939 r. W 1925 r. został docentem teorii i historii muzyki kościelnej na Uniwersytecie Poznańskim. Był dyrektorem artystycznym Związku Chórów Kościelnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej. W 1936 r. w studiu „Syreny Record” przy ul. Wiśniowej dyrygował swoim chórem podczas realizacji nagrań płytowych. W czasie okupacji hitlerowskiej przeniósł się do Warszawy[1].

Bibliografia