A jednak zdradzał: Non m’amava

Zgłoszenie do artykułu: A jednak zdradzał: Non m’amava

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

A jednak zdradzał: Non m’amava Guercia, Alfonso
Chęciński, Jan (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Guercia Alfonso, Chęciński Jan

Rok wydania:

1899 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa: Ferdynand Hösick

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1948 : 307

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.