12 nieznanych pieśni o Zmartwychwstaniu Pańskim: na 4 głosowy chó...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

12 nieznanych pieśni o Zmartwychwstaniu Pańskim: na 4 głosowy chór mieszany lub na 1 głos z towarzyszeniem organu Tytuł oryginalny: 12 nieznanych pieśni o Zmartwychwstaniu Pańskiem: na 4 głosowy chór mieszany lub na 1 głos z towarzyszeniem organu Gwoździowski, Józef Albin (zebrał, opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Gwoździowski Józef Albin Obsada instrumentalna: Na 4 głosowy chór mieszany lub na 1 głos z towarzyszeniem organu.

Miejsce wydania:

Wieliczka: Gwoździowski, Józef Albin

Miejsce druku:

Kraków: Akord

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5204 II musicalia

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.