Dziewczyno, dziewczyno i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem ma...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dziewczyno, dziewczyno i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary Tytuł oryginalny: Dziewcyno, dziewcyno i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary Hajn, Bronisław (opracowanie)
Niewiadomski, Stanisław (muzyka)
Lachowicz, Stanisław (komentarz opracowanie)
Skulicz, Witold (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Hajn Bronisław, Niewiadomski Stanisław Obsada instrumentalna: Na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary.

Seria:

Śpiewamy przy Mandolinie i Gitarze, z. 9

Data wydania:

1956 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Wydanie:

2

Data druku:

styczeń 1956

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1956 : 171

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 30 stron o wymiarach 24 na 17 cm. Publikacja została oddana do druku 9 października 1955 roku.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.