Na nowej drodze: piosenka repatriantów

Zgłoszenie do artykułu: Na nowej drodze: piosenka repatriantów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Na nowej drodze: piosenka repatriantów Harald, Jerzy (opracowanie muzyczne)
Baumgardten, Aleksander (słowa)
Lewandowski, Władysław (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Harald Jerzy, Allan Aleksander Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1946 (copyright)

Miejsce wydania:

Katowice: Wydawnictwo „Universum”

Miejsce druku:

Katowice: Drukarnia Nr 4; Lewandowski, Władysław (sztych)

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 8297 III

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 2 nienumerowane karty o wymiarach 33 na 24 cm.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.