Śpiewnik szkolny: w czterech częściach: zawierający 80 pieśni dwu...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik szkolny: w czterech częściach: zawierający 80 pieśni dwu i trzygłosowych Heintze, Ludwik (układ) Oznaczenie autora wg wydawcy: Heintze Ludwik Obsada instrumentalna: Na 3 głosy.

Część:

Cz. 2

Data wydania:

1923

Miejsce wydania:

Warszawa: Stowarzyszenie Wydawnicze Zjednoczonych Muzyków Polskich, Gebethner i Wolff

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [ze starego zasobu 208]

Infomacje

Druk muzyczny zawierający 20 stron o wymiarach 26 na 18 cm. Ukazał się nakładem Stowarzyszenia Zjednoczonych Muzyków Polskich. Część druga śpiewnika nosi tytuł: 20 pieśni trzygłosowych łatwych.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.