Hymny słowiańskie

Zgłoszenie do artykułu: Hymny słowiańskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hymny słowiańskie Obsada instrumentalna: Na fortepian z tekstem, fortepian z tekstem podłożonym, linia melodyczna z tekstem.

Data wydania:

1946

Miejsce wydania:

Kraków: Prezydium Komitetu Słowiańskiego w Polsce

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5237 II musicalia

Biblioteka Jagiellońska 23838 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 8 stron o wymiarach 25 na 17 cm. Zawiera hymny Bułgarii, Czechosłowacji (czeski i słowacki), Jugosławii oraz ZSRR. Teksty utworów opublikowano w języku oryginalnym oraz polskim. Publikacja jest odbitką z numeru 12 czasopisma „Życie słowiańskie” z grudnia 1946 r.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.