Niech dźwięczy śpiew: młodzieżowa pieśń o Stalinie: na chór lub g...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Niech dźwięczy śpiew: młodzieżowa pieśń o Stalinie: na chór lub głos i fortepian Kabalevskij, Dmitrij Borisovič (muzyka)
Lebiediew-Kumacz, Wasyl (słowa)
Brzechwa, Jan (tłumaczenie)
Lissa, Zofia (redakcja)
Rynczak, Józef (sztych) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kabalewski Dymitr, Lissa Zofia Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Data wydania:

1949 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa: Czytelnik

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 15505 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 4 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Tekst pieśni został opublikowany zarówno w języku polskim jak i rosyjskim. Tytuł oryginalny utworu brzmi: Spoëm, towariŝi!.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.