Pierwsza brygada: piosenka żołnierza / (ułożył A. Karasiński); Mi...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pierwsza brygada: piosenka żołnierza / (ułożył A. Karasiński); Miałeś chamie złoty róg / [muzyka] A. Karasiński ; [tekst Stanisław Wyspiański] ; [tekst opracował Marjan Józefowicz] Karasiński, Adam Józef (muzyka)
Wyspiański, Stanisław (słowa)
Józefowicz, Marian (opracowanie tekstu) Oznaczenie autora wg wydawcy: Karasiński Adam, Wyspiański Stanisław, Józefowicz Marian Obsada instrumentalna: Na fortepian z podłożonym tekstem,na głos z fortepianem

Miejsce wydania:

Warszawa

Miejsce druku:

Kuncewicz i Hofman

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 6306 IV musicalia

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.