Wyspiański, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Wyspiański, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wyspiański, Stanisław

Data urodzenia:

15 stycznia 1869

Miejsce urodzenia:

Kraków

Data śmierci:

28 listopada 1907

Miejsce śmierci:

Kraków

Informacje

Poeta, największy obok romantyków dramaturg, autor tragedii dotyczących historii Polski. Napisał sztuki współczesne – WeseleWyzwolenie, historyczne – Noc listopadowaBolesław Śmiały oraz antyczne – Sędziowie i inne. Był reformatorem teatru, reżyserem, pierwszym inscenizatorem Dziadów Adama Mickiewicza. Wydał rapsody, utwory liryczne o osobistym charakterze. Był też malarzem, grafikiem, dekoratorem. Jego wiersze były opatrywane muzyką i wykonywane jako pieśni, nagrywane na płyty itp., m.in. przez wytwórnię „Syrena Record”[1].

Bibliografia