„... A za tego króla Jana...”: pieśń na chór męski a cappella do ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

„... A za tego króla Jana...”: pieśń na chór męski a cappella do słów Marii Konopnickiej Konopnicka, Maria (słowa)
Hausman, Wiktor (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Konopnicka Maria, Hausman Wiktor Obsada instrumentalna: Na chór męski a capella.

Data wydania:

1926 (1926-10)

Miejsce wydania:

Lwów

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 11626 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 9 stron o wymiarach 34 na 23 cm. Ukazał się nakładem Chóru Drukarzy Lwowskich. Opublikowany utwór został nagrodzony na Konkursie Chóru Drukarzy Lwowskich. Na drugiej stronie publikacji znajduje się dedykacja: Prezydentowi Ignacemu Dembowskiego w dowód wdzięczności i czci poświęca autor.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.