Intime: na sopran i cztery dzwonki

Zgłoszenie do artykułu: Intime: na sopran i cztery dzwonki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Intime: na sopran i cztery dzwonki Kotyczka, Stanisław (muzyka)
Bédier, Joseph (słowa)
Boy-Żeleński, Tadeusz (tłumaczenie)
Bruchnalski, Janusz (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kotyczka Stanisław, Bédier Joseph, Boy-Żeleński Tadeusz Uzupełnienie: muzyka Stanisław Kotyczka ; fragment starofrancuskiej powieści prozą o Trisanie i Izoldzie według Josepha Bédiera ; w przekładzie Tadeusza Boya Żelińskiego Obsada instrumentalna: Na sopran i cztery dzwonki.

Data wydania:

1980 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

marzec 1980

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa, Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

ISBN:

8322412134

Znak wydawniczy:

PWM 8274

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1980 : 256/1 (116)

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.