Kierunek Wisła!: wiersze i pieśni 1939–1942

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kierunek Wisła!: wiersze i pieśni 1939–1942 Kowalski, Adam (autor)
Harasowski, Adam (opracowanie muzyczne)
Zespół Literacki „Odwet” (instyt. sprawcza) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kowalski Adam, Harasowski Adam, Zespół Literacki „Odwet” Uzupełnienie: Adam Kowalski ; układ chóralny Adama Harasowskiego ; Zespół Literacki „Odwet”

Seria:

Biblioteczka Zespołu Literackiego „Odwet”

Data wydania:

1943

Miejsce wydania:

Glasgow: Książnica Polska, William McLellan