10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub że...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich Tytuł oryginalny: 10 Pieśni legjonowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich Kozietulski, Czesław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kozietulski, Czesław Obsada instrumentalna: na 3 głosy męskie lub żeńskie

Data wydania:

1934 (około)

Miejsce wydania:

Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

Miejsce druku:

Lwów: Drukarnia Jana Żydaczewskiego

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5057 II musicalia

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S21

Infomacje

Wydawnictwo obejmuje 10 opracowań muzycznych najpopularniejszych pieśni legionowych. Do publikacji dołączono objaśnienia na temat niektórych utworów. Harmonizacji dokonał Czesław Kozietulski. Na okładce spis śpiewników, które ukazały się nakładem Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych we Lwowie:

Kazimierz Meyerhold Szesnaście piosenek;

– T. Meyzner Mój śpiewnik;

– T. Meyzner Piętnaście pieśni na 3 głosy;

Lirenka : wieniec pieśni na uroczystość wiosenną dziatwy w układzie na 1 i 2 głosy;

Otton Mieczysław Żukowski Śpiewnik dla młodzieży szkolnej zawierający w układzie na 2 głosy, część II;

Otton Mieczysław Żukowski Śpiewnik dla młodzieży szkolnej zawierający w układzie na 3 głosy (męskie lub żeńskie), część III;

Otton Mieczysław Żukowski Hejnał : wybór pieśni w układzie na 4 głosy męskie;

Otton Mieczysław Żukowski Śpiewajmy Panu : śpiewnik kościelny na 3 głosy;

Otton Mieczysław Żukowski Czuwaj! : pieśni harcerskie w układzie na 2 głosy;

Otton Mieczysław Żukowski Pierwsza Brygada : wieniec pieśni legjonowych w układzie na 2 głosy;

Otton Mieczysław Żukowski Pierwsza Brygada : wieniec pieśni legjonowych w układzie na 3 głosy równe (żeńskie lub męskie);

Wesele w Jaworowie : obrazek sceniczny.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.