A pamiętasz... czyli o tym, jak Kraków został kabaretową stolicą ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

A pamiętasz... czyli o tym, jak Kraków został kabaretową stolicą Polski Kozłowska, Agnieszka (autor)
Strzelczyk, Grzegorz (redakcja)
Krawczyk, Julita (opracowanie graficzne)
Wysmolińska, Karolina (korekta)

Rok wydania:

2014

Miejsce wydania:

Kraków: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA; Kielce: Agencja Reklamy Test

Data druku:

2014

Miejsce druku:

Kielce: Wydawnictwo na stronie

ISBN:

97883928374411

Infomacje

Książka została wydana na 30-lecie Przeglądu Kabaretów PAKA i jest opisem kolejnych lat i wydarzeń związanych z festiwalem. Każdy rok to jeden rozdział, w którym zamieszczono zdjęcia, opisy i wspomnienia tych, którzy PAKĘ współtworzyli i byli jej uczestnikami.