A pamiętasz... czyli o tym, jak Kraków został kabaretową stolicą ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

A pamiętasz... czyli o tym, jak Kraków został kabaretową stolicą Polski Kozłowska, Agnieszka (autor)
Strzelczyk, Grzegorz (redakcja)
Krawczyk, Julita (opracowanie graficzne)
Wysmolińska, Karolina (korekta)

Data wydania:

2014

Miejsce wydania:

Kraków: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA; Kielce: Agencja Reklamy Test

Data druku:

2014

Miejsce druku:

Kielce: Wydawnictwo na stronie

ISBN:

97883928374411

Infomacje

Książka została wydana na 30-lecie Przeglądu Kabaretów PAKA i jest opisem kolejnych lat i wydarzeń związanych z festiwalem. Każdy rok to jeden rozdział, w którym zamieszczono zdjęcia, opisy i wspomnienia tych, którzy PAKĘ współtworzyli i byli jej uczestnikami.