Magiczny Świat Kabaretu: PaKA 1985–2001

Zgłoszenie do artykułu: Magiczny Świat Kabaretu: PaKA 1985–2001

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Magiczny Świat Kabaretu: PaKA 1985–2001 Kozłowska, Agnieszka (autor)
Strzelczyk, Grzegorz (redakcja)

Data wydania:

2002

Miejsce wydania:

Kielce: Agencja Reklamy Test; Kraków: Stowarzyszenie Rotunda

Data druku:

2002

Miejsce druku:

Drukarnia Leyko Sp. z o.o. Kraków ul. Romanowicza 11 2002: Drukarnia Leyko

ISBN:

8391062147

Infomacje

Książka przedstawia historię Przeglądu Kabaretów PAKA od początku jego istnienia do 2001 r. Znajdziemy w niej wspomnienia założycieli, opis kabaretów, które brały udział w imprezie i zdobyły znaczące nagrody, wypowiedzi jurorów. Są w niej także wywiady, fragmenty skeczy i piosenek, anegdoty i recenzje. Wielbiciele sztuki kabaretowej i jej twórcy otrzymają dodatkowo porady jak zrobić dobry kabaret.