Taniec polski egzekwowany przez 120 dobranych artystów na balu da...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Taniec polski egzekwowany przez 120 dobranych artystów na balu danym dla Najjaśniejszego Pana przez obiedwie Izby Sejmowe i Radę Stanu skomponowany przez Karola Kurpińskiego i przez niegoż przełożony z całego chóru i wielkiej orkiestry na śpiew jednego głosu z towarzyszeniem forte-pianu: wiersz Lud[wika] Osińskiego i Fran[ciszka] Grzymały Tytuł oryginalny: Taniec polski exekwowany przez 120 dobranych artystów na balu danym dla Nayjasnieyszego Pana przez obiedwie Izby Seymowe i Radę Stanu skomponowany przez Karola Kurpińskiego i przez niegoż przełożony z całego chóru i wielkiey orkiestry na śpiew iednego głosu z towarzyszeniem forte-pianu: wiersz Lud[wika] Osińskiego i Fran[ciszka] Grzymały Kurpiński, Karol (muzyka)
Osiński, Ludwik (słowa)
Grzymała, Franciszek (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Kurpiński Karol, Osiński Ludwik, Grzymała Franciszek

Miejsce wydania:

Warszawa: Antoni Brzezina

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 168 : 3718 [III 553]

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.