Syrena Record: pierwsza polska wytwórnia fonograficzna = Poland’s...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Syrena Record: pierwsza polska wytwórnia fonograficzna = Poland’s first recording company: 1904-1939 Lerski, Tomasz (autor, tłumaczenie)
Kański, Józef (przedmowa)
Dudycz-Hajgiel, Barbara (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Lerski Tomasz, Kański Józef, Dudycz-Hajgiel Barbara Uzupełnienie: Tomasz Lerski ; z przedm. Józefa Kańskiego ; [tł. ang. Barbara Dudycz-Hajgiel, tł. z jęz. niem. i ros. Tomasz Lerski]

Data wydania:

2004

Miejsce wydania:

New York: Wydawnictwo „Karin”; Warszawa

ISBN:

83-917189-0-5

Typ publikacji:

monografia

Infomacje

Monografia jednej z największych polskich firm fonograficznych działających do 1939 r. Oprócz dziejów wytwórni zawiera dyskografię obejmującą około 14 000 tytułów, biogramy 900 kompozytorów, autorów tekstów i wykonawców związanych z muzyką klasyczną i rozrywkową, m.in.: Chór Dana, Marian Hemar, Hanka Ordonówna, Emanuel Schlechter, Henryk Wars i inni.