Poranny lot: piosenka lotników: na baryton solo, chór męski z tow...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Poranny lot: piosenka lotników: na baryton solo, chór męski z towarzyszeniem fortepianu Tytuł oryginalny: Poranny lot: piosenka lotników: na baryton solo, chór męski z tow. fortepianu Maklakiewicz, Tadeusz (muzyka)
Urgacz, Tadeusz (słowa)
Rudziński, Witold (redakcja serii) Oznaczenie autora wg wydawcy: Saganek W., Urgacz Tadeusz Obsada instrumentalna: Na baryton solo, chór męski z towarzyszeniem fortepianu.

Seria:

Biblioteka Domu Wojska Polskiego, 50

Data wydania:

1953 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa: Czytelnik

Data druku:

luty 1955

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia im. Rewolucji Październikowej

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1953 : 83

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1953 : 83

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 4 kart o wymiarach 24 na 17 cm. Zawiera nuty i tekst. Na tylnej okładce zamieszczono spis pieśni masowych, które ukazały się nakładem „Czytelnika”.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.