12 pieśni żołnierskich: na chór męski a cappella

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

12 pieśni żołnierskich: na chór męski a cappella Makuszyński, Kornel (słowa)
Kwaśnik, Stanisław (układ) Oznaczenie autora wg wydawcy: Makuszyński Kornel, Kwaśnik Stanisław Obsada instrumentalna: Na chór męski a cappella, dwa głosy: tenor i bas.

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 232

Data wydania:

1949 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 255

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 8 stron o wymiarach 34 na 24 cm. Zawiera nuty i tekst. Data wydania przejęta z karty katalogowej Biblioteki Jagiellońskiej.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.