Makuszyński, Kornel

Zgłoszenie do artykułu: Makuszyński, Kornel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Makuszyński, Kornel

Pseudonim:

Stary kapral

Data urodzenia:

8 stycznia 1884
Jest to data niepewna – niektóre źródła podają 13 lipca 1884 r.

Miejsce urodzenia:

Stryj

Data śmierci:

31 lipca 1953
Jest to data niepewna – niektóre źródła podają 1954 r.

Miejsce śmierci:

Zakopane

Informacje

Na Uniwersytecie Lwowskim ukończył filozofię, a dalsze studia odbywał w Paryżu. Debiutował jako poeta na łamach tygodnika „Słowo Polskie” w 1902 r. W sześć lat później ukazał się jego pierwszy tomik wierszy Połów gwiazd. Podczas I wojny światowej mieszkał w Kijowie. Był kierownikiem literackim w Teatrze Polskim, którego dyrekcję sprawowała Stanisława Wysocka.

Po odzyskaniu niepodległości wrócił do kraju i poświęcił się pracy literacko-dziennikarskiej. Napisał ponad 30 książek, spośród których Bezgrzeszne lata, Panna z mokrą głową, Awantura o Basię, Szatan z siódmej klasy, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Przygody koziołka Matołka oraz Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki cieszyły się i cieszą nadal poczytnością nie tylko wśród dzieci i młodzieży.

Tworzył także teksty piosenek wojskowych. Ogłosił je drukiem w 1919 r. w zbiorku Piosenki żołnierskie. Jest m.in. autorem znanego kiedyś powszechnie utworu Ej_dziewczyno_ej_niebogo, zaczynającego się słowami: Ej, dziewczyno, ej, niebogo, jakieś wojsko pędzi drogą, do której muzykę skomponował Stanisław Niewiadomski.

W latach 1920–1924 był redaktorem literackim czasopisma „Rzeczpospolita”. Współpracował także ściśle z „Warszawianką” i „Ilustrowanym Kurierem Codziennym”, zamieszczając na łamach tych pism felietony oraz krytyki teatralne. W 1926 r. wyróżniony został państwową nagrodą literacką za poemat Pieśń o Ojczyźnie. W latach II wojny przebywał pewien okres w Warszawie. W 1944 r. podczas powstania, jak podaje Lesław M. Bartelski w książce Mokotów, napisał piosenkę Śpiew Czerniakowa i podpisał ją pseudonimem „Stary kapral”. Po wojnie osiadł w Zakopanem[1].

Bibliografia