Fascination: wolny walc z repertuaru Oli Obarskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Fascination: wolny walc z repertuaru Oli Obarskiej Marchetti, Fermo Dante (muzyka)
Obarska, Ola (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Marchetti Fermo Dante, Obarska Ola Obsada instrumentalna: fortepian z podpisanym tekstem

Seria:

Błękitna Seria, 21

Data wydania:

1958 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

grudzień 1958

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Znak wydawniczy:

PWM 3360

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1959 : 36

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 2 karty o wymiarach 21 na 15 cm. Oddany do druku 11 grudnia 1958 r. Na stronie tytułowej zamieszczono zdjęcie Oli Obarskiej, które wykonał Edward Hartwig. Na ostatniej stronie widnieje spis numerów, które ukazały się w tej serii: 1–20.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.