Zakochałam się w zielonych oczach: slow-fox z repertuaru Marii Ko...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Zakochałam się w zielonych oczach: slow-fox z repertuaru Marii Koterbskiej Markiewicz, Adam (muzyka)
Tylczyński, Andrzej (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Markiewicz Adam, Tylczyński Andrzej Obsada instrumentalna: Na fortepian z tekstem podłożonym.

Seria:

Błękitna Seria, 44

Data wydania:

1959 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

kwiecień 1959

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Narodowa

Znak wydawniczy:

PWM 3511

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1959 : 194

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1959 : 194

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 3 karty o wymiarach 22 na 15 cm. Oddany do druku 16 marca 1959 r. Na okładce znajduje się zdjęcie Marii Koterbskiej wykonane przez Centralną Agencję Fotograficzną.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.