Elegia: op. 10 nr 5

Zgłoszenie do artykułu: Elegia: op. 10 nr 5

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Elegia: op. 10 nr 5 Tytuł oryginalny: Elegja: op. 10 nr 5 Massenet, Jules (muzyka)
Z. G. (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Massenet Jules Uzupełnienie: muzyka Jules Massenet ; słowa polskie Z. G. Obsada instrumentalna: Na sopran.

Seria:

Cudne Dźwięki, 161

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Pracowników Księgarskich, Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia Społeczna Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich

Znak wydawniczy:

K. 691 P.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1948 : 5152

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 5152 / 48

Infomacje

Brak informacji o dacie wydania publikacji. Publikacja zawiera tekst równolegle w języku polskim, francuskim i rosyjskim. Na pierwszej i ostatniej stronie zamieszczono wykaz utworów wydanych w ramach serii. Oryginalny tytuł prezentowanego utworu to Élégie.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.