Pieprzyk: fox-trot

Zgłoszenie do artykułu: Pieprzyk: fox-trot

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieprzyk: fox-trot Miszułowicz, Aleksander (muzyka)
Jastrzębiec-Rudnicki, Walery (słowa)
Gostkowski, Z. (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Miszułowicz Aleksander, Jastrzębiec Walery Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Seria:

Wydawnictwo „Jastrząb”, 22

Data wydania:

1932 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Leon Idzikowski, Wydawnictwo „Jastrząb”

Miejsce druku:

Warszawa: J. Konarzewski (litografia), Zakład Graficzny A. Konarzewskiego

Znak wydawniczy:

E. 22 J.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1933 : 398

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 398/33

Infomacje

Na okładce widnieje informacja: Finał teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu W. Sowińskiego i zespołu.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.