Miszułowicz, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Miszułowicz, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Miszułowicz, Aleksander

Pseudonim:

Ol-Icz

Data urodzenia:

4 marca 1903

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

25 października 1981

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor. Syn Władysława (Wolfa) Miszułowicza, altowiolisty, oraz Doroty z Lityńskich. Był absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. Pracował jako urzędnik Biura Pracy Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej, pełnił też funkcję referenta muzycznego Związku Strzeleckiego. Kierował sekstetem w Polskim Radiu, skomponował operetkę Wabik, suity baletowe, piosenki, muzykę taneczną i wojskową. Od 1920 r. należał do Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Przed II wojną światową współpracował z Henrykiem Warsem, zaś po wojnie ze Stefanem Rachoniem, Stanisławem NawrotemFeliksem Dzierżanowskim (należał do prowadzonych przez nich orkiestr). Służył wiele lat w Wojsku Polskim[1].

Bibliografia