Cała jesteś w skowronkach i inne piosenki oraz pieśni z muzyką kr...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cała jesteś w skowronkach i inne piosenki oraz pieśni z muzyką krakowskich kompozytorów Moczulski, Leszek Aleksander (wybór tekstów)
Gregorczyk, Anna (redakcja)
Opioła, Bogumił (fotografie)
Głuc, Andrzej (fotografie)
Jankosz, Magdalena (korekta)

Data wydania:

2013

Miejsce wydania:

Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury

ISBN:

9788362919321

Typ publikacji:

zbiór tekstów

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S280

Infomacje

Zbiór piosenek Leszeka Aleksandera Moczulskiego wydany z dedykacja dla autora tekstów w 75. rocznicę jego urodzin. Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.