Dziadek i babka

Zgłoszenie do artykułu: Dziadek i babka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dziadek i babka Moniuszko, Stanisław (muzyka)
Jankowski, Placyd (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Moniuszko Stanisław, Jankowski

Tytuł:

Kwiatek Moniuszko, Stanisław (muzyka)
Kolankowski, Antoni (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Moniuszko Stanisław, Kolankowski Antoni

Seria:

Z Wydawnictw im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Poznaniu, 97

Data wydania:

1947

Miejsce wydania:

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Miejsce druku:

Poznań: Państwowe Poznańskie Zakłady Graficzne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1949 : 482

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 8 stron o wymiarach 33 na 23 cm. Obok takich piosenek jak Dziadek i babka, czy Kwiatek publikacja zawiera również utwór Krakowiak, do którego muzykę skomponował Stanisław Moniuszko, słowa napisał Julian Korsak, na chór ułożył Stanisław Kwaśnik.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.