Muza Legionów Polskich 1914–1915: oryginalne śpiewy i śpiewki woj...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Muza Legionów Polskich 1914–1915: oryginalne śpiewy i śpiewki wojenne z melodiami Tytuł oryginalny: Muza Legionów Polskich 1914–1915: oryginalne śpiewy i śpiewki wojenne z melodyami Mroczek, Zbyszko Wilhelm (zebrał) Oznaczenie autora wg wydawcy: Zbyszko W. Mroczek

Część:

Z. 2

Data wydania:

1916

Miejsce wydania:

Kraków: Mroczek, Zbyszko Wilhelm

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Związkowa

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S23

Infomacje

Publikacja ukazała się nakładem wydawcy. Skład główny znajdował się na ul. Czystej 11. W tym zeszycie redakcja postanowiła zebrać wszystkie mniej znane pieśni i piosenki z okresu wojny w latach 1914–1915. Teksty, które znalazły się w zbiorze, zostały opublikowane po raz pierwszy. Większość z nich to anonimowe dzieła znalezione w notatnikach legionistów bądź zapamiętane z obozów i szeregów wojskowych. Bezimienni żołnierze-poeci pozostawili po sobie nieoceniony dorobek będący zapisem niedoli, trudów oraz znoju walczących.

Niestety w egzemplarzu, który znajduje się w posiadaniu Ośrodka Kultury – Biblioteki Polskiej Piosenki, brak utworu Nasza armata s. 31, 32.

Dostęp