Zgłoszenie do artykułu: Armata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Armata

Nasza armata

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander[1]

Melodia:

utworu Taniec brzucha[1]

Data powstania:

grudzień 1914

Informacje

Utwór Bogusława Szula w całości skonfiskowany przez cenzurę w drugim zeszycie śpiewnika Zbyszka Mroczka, śpiewany był w I batalionie 2 pp Legionów Polskich na kabaretową nutę Dance du ventre (Taniec brzucha) Bogusława Adamowicza (1870–1944). Piosenka była „ogólnie znana i często śpiewana”[1].

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 262–264, 440.

2. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 17.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Piosenki leguna tułacza, s. 124, 125.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.