Romans z opery „Mściciel”

Zgłoszenie do artykułu: Romans z opery „Mściciel”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Romans z opery „Mściciel” Münchheimer, Adam (muzyka)
Radziszewski, Maks (tłumaczenie)
Miller, W. (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Minchejmer Adam, Miller W., Radziszewski M. Uzupełnienie: muzyka Adam Minchejmer ; tłumaczył na polski M. Radziszewski ; z oryginału włoskiego W. Miller Obsada instrumentalna: Na głos z fortepianem.

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1954 : 944

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1954 : 945

Biblioteka Jagiellońska 16139 III musicalia

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.