Trzy piosnki

Zgłoszenie do artykułu: Trzy piosnki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Trzy piosnki Niewiadomski, Stanisław (muzyka)
Gawalewicz, Marian (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Niewiadomski Stanisław, Gawalewicz Marian W zbiorze: Z wiosennych tchnień : pieśni do słów Mariana Gawalewicza

Miejsce wydania:

Lwów: W. Hoschek i Spółka

Miejsce druku:

Lipsk: F. M. Geidel (sztych i druk)

Znak wydawniczy:

H. & C. 6

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 9741 III musicalia

Infomacje

Brak informacji o dacie wydania druku muzycznego. W publikacji znajdują się trzy utwory:

Dziewczę z buzią jak malina,

Choć kwiaty wokoło,

Śmieją się złote łany.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.